Có rất nhiều cách giúp giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh, và một trong những cách trên là nộp đơn khởi kiện ra tòa. Vậy hiện có những cách nào? Hãy cùng tìm câu trả lời bạn nhé

Cách thức nộp đơn kiện ra tòa hiệu quả?

Hiện có 3 cách giúp bạn có thể nộp mẫu đơn đòi nợ lên tòa bao gồm:

  • Nộp trực tiếp đến tòa án
  • Gửi đơn trực tiếp qua đường bưu điện
  • Gửi đơn khởi kiện online qua cổng thông tin điện tử của tòa án.

Nếu người khởi kiện là một cá nhân thì cần có chữ ký hoặc địa chỉ của người khởi kiện đó;

+ Trường hợp nếu người khởi kiện là người chưa đủ tuổi pháp luật, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì cần có người đại diện khác và được chỉ điểm.

+ Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên thì có thể chỉ điểm người đại diện pháp luật thực hiện vụ kiện.

C:\Users\DMCL\Desktop\unnamed.jpg
Cách thức nộp đơn khởi kiện

Những phương thức giải quyết các tranh chấp về hoạt động kinh doanh

Hiện có 3 phương pháp cơ bản nhằm giải quyết những tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh là Thương lượng, Hòa giải; Giải quyết tranh chấp bằng việc kiện trực tiếp ra tòa hoặc thông qua Trọng tài thương mại.

Với phương thức giải quyết tranh chấp thương mại qua việc thương lượng, hòa giải sẽ được coi trọng nếu là hình thức nhằm giải quyết các tranh chấp được xuất hiện khá sớm trong lịch sử xã hội loài người, được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp việc hòa giải của các bên tham gia tranh chấp ngồi lại và cùng nhau thỏa thuận, thống nhất giải quyết bất đồng thực hiện việc thỏa thuận đó.

C:\Users\DMCL\Desktop\tr15_mpgh.jpg
Phương thức giải quyết tranh chấp

Ở Việt Nam phương pháp hòa giải này đã được coi trọng từ rất lâu đời. Khi có những vụ tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, các bên cần phải thương lượng, hòa giải với nhau. Với những trường hợp thương lượng, hòa giải mà không thành công mới đưa vụ việc này ra Tòa án hoặc Trọng tài giải quyết. 

Và tại Tòa án, Trọng Tài các bên có thể tiếp tục tham gia hòa giải với nhau. Theo khảo sát ở nước ta, số lượng tranh chấp thương mại hàng năm được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm đến hơn 50% và đã được giải quyết.

Giải quyết thông qua tòa án hoặc trọng tài thương mại: Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hoạt động thương mại thông qua Tòa An hoặc Trọng tài sẽ đạt được kết quả tốt và luôn luôn là vấn đề không hề giản đơn đối với những bên tham gia tranh chấp.

Tóm lại, với những phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau sẽ mang lại nhiều ưu và khuyết điểm và được các đương sự tham vấn và lựa chọn phương thức hòa giải phù hợp nhất và nhanh nhất.

Những nguyên tắc trong việc giải quyết tranh chấp hoạt động kinh doanh

Trong tranh chấp giải quyết các mâu thuẫn kinh doanh, những bất đồng giữa những cá thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình bao gồm các tranh chấp nãy sinh trong thời gian tham gia sản xuất kinh doanh.

Dựa vào các nguyên tắc sau sẽ giải mâu thuẫn được giải quyết nhanh gọn là:

  • Nhanh chóng, chính xác và đúng với pháp luật
  • Hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sản xuất và kinh doanh
  • Phải đảm bảo rằng quyền tự định đoạt của những bên tham gia và chi phí ít nhất
  • Linh hoạt và có thể kết hợp nhiều hình thức giải quyết tranh chấp khác nhau.
  • Bảo vệ uy tín của những bên tham gia và giữ bí mật trong hoạt động kinh doanh
  • Đạt được hiệu quả như thỏa thuận có tính khả thi cao